Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník pro studium fotofyzikálních procesů Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, na celý pracovní úvazek, případně zkrácený úvazek.

Continue Reading

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Centra materiálového výzkumu.

Continue Reading

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Výzkumný pracovník junior (pro projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

Continue Reading

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na pracovišti „Linz Institute for Organic Solar Cells (LIOS) / Institute of Physical Chemistry“ na univerzitě Johannes Kepler University Linz, Rakousko. Výzkumný pracovník bude pracovat pod vedením o.Univ. Prof. Mag. Dr. DDr. h.c. Niyazi Serdar Sariciftci. Náplní pracovní pozice bude výzkum zaměřený na přípravu a charakterizaci organických polovodičů a z nich připravených zařízení.

Nabízíme:

 • dlouhodobý zahraniční pobyt (6 měsíců) na špičkovém zahraničním pracovišti,
 • zajímavou práci v oblasti přípravy a charakterizace organických polovodičových zařízení,
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek.

Požadujeme:

 • aktivní Ph.D. studium v ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED),
 • znalosti v oblasti fyziky organický polovodičů, materiálového inženýrství a bioelektroniky
 • schopnost psaní odborných článků a prezentace výsledků v angličtině a alespoň jednu publikace v odborném časopise, jehož impakt faktor se řadí do prvních 50% (Q1-Q2) v oboru materiálových, biomateriálových nebo multioborových věd,
 • schopnost samostatně plnit VaV úkoly, ale i schopnost týmové spolupráce,
 • dobrá znalost anglického a českého jazyka,
 • hlavní řešitel alespoň jednoho výzkumného projektu,
 • alespoň 4 roky praxe v přípravě a charakterizaci organických polovodičů a z nich připravených zařízení roztokovými i vakuově depozičními technikami,
 • alespoň 4 roky praxe v čistých prostorech a prací v rukavicových boxech,
 • dobré softwarové znalosti v AutoCad, LabVIEW, OriginLab a MS Office,
 • předchozí zahraniční stáž výhodou.

Nástup 1.6.2018.

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem (podepsaným), včetně přehledu publikační aktivity, výstupů výzkumu, kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení

o studiu) a u studentů Ph.D. doporučení od školitele (podepsané) nejpozději do 23. 04. 2018, přijímá Marta Horáčková, Fakulta chemická VUT v Brně - CMV, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, tel.č.: 541 149 314, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                          

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Contacts

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL +420 541 149 314