Vybavení

 • CHEMICKÁ ANALÝZA

  • Iontový chromatograf
  • Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
  • Ramanský mikroskop
  • Rentgenový difraktometr
  • Rentgenový fotoelektronový spektrometr
  • Rentgenový fluorescenční spektrometr 
  • elementární analýza (C, H, N, S, O)

   

  Ramanský mikroskop

  Ramanský mikroskop

  Rentgenový difraktometr

  Rentgenový difraktometr

  Rentgenový fotoelektronový spektrometr

  Rentgenový fotoelektronový spektrometr

  Rentgenový fluorescenční spektrometr

  Rentgenový fluorescenční spektrometr

 • STRUKTURNÍ ANALÝZA

  • Invertovaný světelný mikroskop
  • Rastrovací elektronový mikroskop Jeol
  • Rastrovací elektronový mikroskop Zeiss

   

  Invertovaný světelný mikroskop

  Invertovaný světelný mikroskop

 • FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÁ ANALÝZA

  • Fotonová cross-korelační spektroskopie
  • Hydraulický lis pro mechanické testování
  • Mikrotvrdoměr 
  • Reometr 
  • Dilatometr
  • Laserový analyzátor velikosti částic

   

  Hydraulický lis pro mechanické testování

  Hydraulický lis pro mechanické testování

  Laserový analyzátor velikosti částic

  Laserový analyzátor velikosti částic

 • TERMICKÁ ANALÝZA, KALORIMETRIE

  • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC
  • Simultánní termogravimetrká, diferenční termická a efluenční plynová analýza TG-DTA-EGA
  • Kalorimetrie
  • Žárový mikroskop
  • Měření tepelné vodivosti 

  Měření tepelné vodivosti

  Měření tepelné vodivosti

  Simultánní termogravimetrická, diferenční termická a efluenční plynová analýza TG-DTA-EGA

  Simultánní termogravimetrická, diferenční termická a efluenční plynová analýza TG-DTA-EGA

  TDA-TMA-TGA-DTA-DSC

  TDA-TMA-TGA-DTA-DSC

  Žárový mikroskop

  Žárový mikroskop

  Termická analýza a kalorimetrie

  Termická analýza a kalorimetrie

 • POKROČILÁ SPEKTROSKOPIE

  • Fluorescenční spektroskopie
  • Fluorescenční korelační spektroskopie
  • Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením
  • Infračervená a Ramanova spektroskopie

   

  AMINCO-Bowman Series 2 (stacionární fluorescence)

  AMINCO-Bowman Series 2 (stacionární fluorescence)

  Fluorolog (stacionární, polarizovaná fluorescence)

  Fluorolog (stacionární, polarizovaná fluorescence)

  FluoroCube (časově rozlišená fluorescence)

  FluoroCube (časově rozlišená fluorescence)

  USB spektrometr OceanOptics USB2000+ s fluorescenční sondou

  USB spektrometr OceanOptics USB2000+ s fluorescenční sondou

  Spektrometr HR-US 102T

  Spektrometr HR-US 102T

  FT–IR spektrometr Nicolet iS50 včetně ATR jednorázového nástavce

  FT–IR spektrometr Nicolet iS50 včetně ATR jednorázového nástavce

 • BIOTECHNOLOGIE

  • Vysokoúčinná KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE
  • Vybavení pro kultivaci mikroorganismů
  • Vybavení pro analýzu DNA
  • Vybavení pro purifikaci a charakterizaci proteinů
  • Vybavení pro přípravu částicových transportních systémů

   

  Vybavení pro analýzu DNA

  Vybavení pro analýzu DNA

  Vybavení pro kultivaci mikroorganismů

  Vybavení pro kultivaci mikroorganismů

  Vybavení pro přípravu částicových transportních systémů

  Vybavení pro přípravu částicových transportních systémů

  Vybavení pro purifikaci a charakterizaci proteinů

  Vybavení pro purifikaci a charakterizaci proteinů

  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

 • KOLOIDY, DISPERZE

  • Charakterizace koloidních systémů
  • Stanovení velikosti a náboje částic
  • Reologie
  • Mikroreologie
  • Tenziometrie

   

  SEC Chromatograf (Agilent Technologies) + Optilab T-rex (Wyatt) + Viscostar-II Viscometer (Wyatt) + DAWN HELIOS5-II (Wyatt)

  SEC Chromatograf (Agilent Technologies) + Optilab T-rex (Wyatt) + Viscostar-II Viscometer (Wyatt) + DAWN HELIOS5-II (Wyatt)

  Stanovení velikosti a náboje částic

  Stanovení velikosti a náboje částic

  Microscope Nikon Eclipse e200

  Microscope Nikon Eclipse e200

  Reometr ARG2 (TA Instruments)

  Reometr ARG2 (TA Instruments)

  Tenziometr KSV Sigma 701

  Tenziometr KSV Sigma 701

 • DIFÚZNÍ TECHNIKY

  • Experimentální difúzní techniky 

   

  Horizontální difúzní cely

  Horizontální difúzní cely

  Horizontální difúzní cely

  Horizontální difúzní cely

 • OPTICKÁ, ELEKTRO/OPTICKÁ CHARAKTERIZACE

  • Optická charakterizace
  • Elektronická a optoelektronická charakterizace
  • Dielektrická spektroskopie

   

  Dielektrická spektroskopie

  Dielektrická spektroskopie

  Optická charakterizace

  Optická charakterizace

 • TENKÉ VRSTVY, MATERIÁLOVÝ TISK

  • Organická syntéza
  • Příprava tenkých vrstev

   

  Organická syntéza

  Organická syntéza

  Příprava tenkých vrstev

  Příprava tenkých vrstev

 • PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ

  • Kanthalové pece
  • Laboratorní míchačky
  • Muflové pece
  • Pec s řízenou atmosférou
  • Planetový mlýn
  • Sítový třídič
  • Superkanthtalové pece
  • Tlakový mikrovlnný rozklad
  • Vany pro uložení zkušebních těles
  • Vibrační mlýny

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314