Nabízíme kvalitní instrumentální a vědomostní základnu pro chemický, fyzikálně-chemický a fyzikální materiálový výzkum. Naše pojetí materiálů je široké – od tradičního, makroskopického chápání (třeba stavební či kovové materiály, bioplasty) přes disperze, koloidní materiály, tenké vrstvy nebo elektronické prvky po biologicky aktivní látky a jejich nosiče.

spoluprace

Umíme nabídnout celý řetězec materiálového výzkumu – od výchozích molekul po konečný prototyp, stejně jako biotechnologické metody výroby. Našimi partnery mohou být malé i velké průmyslové podniky, stejně jako jiné výzkumné organizace.

Centrum je součástí Fakulty chemické VUT v Brně – jeho silnou stránkou je úzká spolupráce se studenty zejména doktorských a magisterských programů.

Spolupráce s průmyslovými podniky

Nabízíme kvalitní instrumentální a vědomostní základnu pro silikátový průmysl, stejně jako systémy využitelné v regenerativní medicíně nebo péči o vzhled a zdraví.

Uživatele výsledků Centra materiálového výzkumu je možné v rámci jednotlivých výzkumných programů rozdělit do následujících skupin:

  • VÝZKUMNÝ PROGRAM ANORGATICKÉ MATERIÁLY
  • VÝZKUMNÝ PROGRAM POKROČILÉ ORGANICKÉ MATERIÁLY A BIOMATERIÁLY

Spolupráce s výzkumnými organizacemi

Nabízíme výzkumné i projektové partnerství v oblasti chemie a technologie materiálů v širokém pojetí, využití našeho chemického zázemí a zkušeností i pro ne-materiálový výzkum.

Nabídka zakázkových analýz a služeb

  • VZORKOVÁNÍ A MECHANICKÉ ÚPRAVY VZORKŮ
  • KOMPLEXNÍ ANALÝZA PEVNÝCH, KAPALNÝCH A KOLOIDNÍCH VZORKŮ
  • ANALÝZA REAKTIVITY, SORPČNÍCH A BARIÉROVÝCH SCHOPNOSTÍ
  • CHARAKTERIZACE ARGEGAČNÍHO CHOVÁNÍ MATERIÁLŮ
  • PŘIPRAVA NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ PRO AKTIVNÍ LÁTKY
  • PŘIPRAVA A CHARAKTERIZACE TENKÝCH VRSTEV
  • ORGANICKÁ A BIOTECHNOLOGICKÁ SYNTÉZA MATERIÁLŮ

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314