Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Centrum je zaměřené zejména na aplikovaný výzkum ve dvou výzkumných oblastech – anorganických materiálů a pokročilých organických materiálů a biomateriálů – s důrazem na jejich chemickou stránku. Centrum rozvíjí i vlastní základní výzkum, který slouží jako inspirační pramen pro potenciální aplikace.

 DSC0166

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně bylo vybudováno v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace, prioritní osy 2. V období 04/2010 až 12/2013 bylo celkově investováno více než 200 mil. CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra.

Vize, mise, poslání

Hlavním cílem CMV je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe.

CMV si vzhledem ke své příslušnosti k Fakultě chemické VUT v Brně také klade za cíl zavedení nového studijního oboru s názvem Chemie pro medicínské aplikace a zároveň bude usilovat o zapojení co nejvyššího počtu studentů do projektů smluvního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou, aby tak umožnila jejich další profesní rozvoj.

Projekt VAVPI

Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0012, je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2.Realizace projektu proběhne v období 4/2010 – 12/2013.

Struktura centra

Výzkumnou náplň centra tvoří dva výzkumné programy:

Výzkumný program Anorganické materiály

Výzkumný program POKROČILÉ ORGANICKÉ MATERIÁLY

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314