POKROČILÉ ORGANICKÉ MATERIÁLY A BIOMATERIÁLY

bioplastyLaboratoř bioplastů

 

bioplasty

Bioplasty – jeden z velmi rychle se rozvíjejících segmentů aktuálního trhu. Vede k tomu snaha o náhradu ropných plastů za materiály vyrobené z obnovitelných zdrojů. A co teprve přímo z odpadu. Přidejme k tomu podstatnou vlastnost – kompostovatelnost. Vzniká tak plast budoucnosti, který nebude přispívat k ničení životního prostředí jak v mořích, tak na kontinentech. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům tyto materiály vyvíjet a testovat.

Spolupráce s průmyslem

Jsme laboratoř zabývající se přetvořením biopolymerů a pomocných látek na neropné bázi na průmyslově využitelný plast. Naším cílem je rozumět vztahům mezi strukturou a vlastnostmi biopolymerů a bioplastů a umět tak poskytnout kvalifikovanou pomoc při hledání řešení pro plastikářské firmy.

Základem našich služeb pro průmyslové podniky jsou tři okruhy činností.

Laboratorní činnost - Normované testy

 • Tahová zkouška
 • Zkouška v ohybu
 • Zkouška v ohybu na krátkou vzdálenost (Short beam shear test)
 • Rázová zkouška
 • Dynamicko-mechanická analýza (DMA)
 • Termogravimetrická analýza (TGA)
 • Diferenciální kompenzační kalorimetrie (DSC)

Smluvní aplikovaný výzkum - Hospodářská spolupráce

Jedním z osvědčených a efektivních způsobů spolupráce s průmyslem je smluvní výzkum – tedy objednávka průmyslu na provedení předem odsouhlasených konkrétních experimentů a postupů a konzultací vedoucích často k odstranění problémů v technologii nebo její optimalizace.

Aplikovaný výzkum pro inovace - Inovační vouchery, GAČR, TAČR, OP PIK a další

Delší a rozsáhlejší projekty je vhodné řešit pomocí dotačních titulů, kde naše pracoviště zpravidla figuruje jako spoluřešitel nebo dodavatel (v případě Inovačních voucherů). Spolupracujeme s desítkami českých i zahraničních společností. Podívejte se na výběr několika z nich.

Spolupracujeme s desítkami českých i zahraničních společností. Podívejte se na výběr několika z nich.

Seznam spolupracujících společností

 • Nafigate Corporation s.r.o.
 • PLASTY-KO Kobylí
 • BASALTEX a.s.
 • Sporten a.s.
 • Remarkplast compaunding
 • Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov CEPOMA
 • FCHPT STU v Bratislave
 • GDP Koral s.r.o.
 • Výskumný ústav chemickej technológie
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

VĚDA A VÝZKUM

Kromě spolupráce s průmyslem a výzkumnými institucemi se samozřejmě zabýváme také vlastním výzkumem. Díky kombinaci špičkového vybavení našeho i přidružených pracovišť a naší vlastní vědecké práce můžeme neustále rozšiřovat nabídku služeb.

Zároveň také pravidelně spolupracujeme se studenty na bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Nyní zejména v oblasti vývoje matric na bázi P3HB, PLA, škrobu a dalších biodegradabilních komponent.

Za významné výstupy naší činnosti považujeme:

 • Úspěšně řešené projekty
  • TF02000062, Transfer biotechnologie Hydal do Číny, zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.12.2018
  • TH01011353, Vývoj nového výrobního postupu pro biotechnologii Hydal, zahájení: 01.02.2015, ukončení: 31.05.2016
  • Průmyslová receptura na vstřikování z biopolymeru PHA, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 30.09.2016
 • Funkční vzor - Plast pro injekční vstřikování na bázi poly-3-hydroxybutyrátu HYDAL-Powder
 • Prototyp - Biodegradabilní folie na bázi polyhydroxybutyrátu

VĚDA A VÝZKUM

VÝZKUMNÝ TÝM

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 313

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

výzkumník
(senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 437

Ing. Silvestr Figalla

Ing. Silvestr Figalla

výzkumník
(junior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoba

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 313

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314