ANORGANICKÉ MATERIÁLY

kovy korozeLaboratoř kovů a koroze

 

kolazkovyakoroze

Získejte náskok před konkurencí díky spolupráci s akademiky a vědci. Jsme jednou z mála českých univerzitních EN ISO 9001:2008 certifikovaných laboratoří poskytujících analýzy nejen kovových materiálů, vývoj ochranných povlaků a zjišťování příčin a průběhu koroze. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům i výzkumným institucím nalézat odpovědi na jejich otázky.

Spolupráce s průmyslem

Jsme jediná česká univerzitní laboratoř zabývající se kovy a korozí, která získala certifikát managementu kvality EN ISO 9001:2008. Vycházíme tak vstříc požadavkům nejen automobilového průmyslu - každému z našich partnerů garantujeme pečlivou evidenci celého postupu a normované výzkumné zprávy.

Základem našich služeb pro průmyslové podniky jsou tři okruhy činností.

Laboratorní činnost - Normové testy

 • Strukturní a chemická analýza anorganických materiálů.
 • Kvantitativní obrazová analýza.
 • Fraktografická analýza.
 • Fázová analýza kovových a nekovových materiálů.
 • Hodnocení mechanických charakteristik kovových materiálů.
 • Hodnocení adheze/koheze povlaků.
 • Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti.
 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách.
 • Ponorové a kombinované korozní zkoušky.

Smluvní aplikovaný výzkum - Hospodářská spolupráce

 • cqscertifikatHodnocení degradace/koroze kovových i nekovových materiálů.
 • Posouzení kvality a korozní odolnosti povrchových úprav.
 • Identifikace příčin korozního poškození.
 • Hodnocení kontaminace a kvality komponent pro elektrotechnický průmysl.
 • Chemická úprava a aktivace povrchu kovů pro povlaky – povrchové úpravy.
 • Určení příčin mechanického poškození součástí.
 • Vyhodnocení základních mechanických vlastností – pevnost v tahu, tlaku, ohybu, odtrhová pevnost, tvrdost.
 • Obrazová analýza – ověřování velikostí v mikro i nano měřítku.

Aplikovaný výzkum pro inovace - Inovační vouchery, GAČR, TAČR, OP PIK a další

 • Výzkum a vývoj rozšíření aplikací žárového nástřiku pro opravy a renovace speciálních dílů zvýšením jeho funkční tloušťky.
 • Spolupráce v oblasti optimalizace technologie žárových nástřiků.
 • Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků.
 • Ověřování možností zvyšování kvality žárových nástřiků.
 • Výzkum působení čistícího procesu a extrémního alkalického čištění na povrch různých materiálů (kovy, plasty, pěny).
 • Aplikovaný výzkum a vývoj pro inovace klecí z hliníkových slitin.
 • Hodnocení kvality a strukturní analýza svarů hliníkových slitin.

Spolupracujeme s desítkami českých i zahraničních společností. Podívejte se na výběr několika z nich.

Seznam spolupracujících společností

 • Strojírenský zkušební ústav, s.p.
 • KOYO Bearings s.r.o.
 • IFE-CR a.s.
 • Kovovýroba Hoffmann s.r.o.
 • Tyco Electronics Czech s.r.o.
 • IMI International s.r.o. - Norgren CZ
 • Daido Metal Czech s.r.o.
 • FCZ Futaba Czech s.r.o.
 • ABB s.r.o.
 • BOSCH Diesel s.r.o.
 • Cimcool Europe B.V.

Odborné semináře a kurzy

Pojďte s námi nahlédnout do rozsáhlého světa kovů a koroze! Máme bohaté know-how a rádi se o něj s vámi podělíme na některém z našich odborných kurzů nebo seminářů.

Vzděláváme studenty všech stupňů, zástupce průmyslových podniků i výzkumníky z institucí a ústavů. Všechny naše semináře a kurzy jsou certifikovány EN ISO 9001:2008.

Aktuálně nabízíme tyto semináře a kurzy:

KOVY A JEJICH SLITINY

V rámci kurzu Kovy a jejich slitiny vám objasníme vazbu mezi chemickým složením, strukturou, vlastnostmi a technologií výroby materiálů. Představíme vám základní typy konstrukčních materiálů.

 • Chemické složení slitin železa
 • Značení ocelí a litin dle EN
 • Mechanické vlastnosti a jejich charakteristiky I
 • Mechanické vlastnosti a jejich charakteristiky II
 • Metastabilní diagram Fe-Fe3C
 • Stabilní diagram Fe-C
 • Struktura a vlastnosti slitin železa
 • Austenitizace, IRA a ARA diagramy
 • Základní typy tepelného zpracování
 • Chemicko-tepelné zpracování
 • Nízkouhlíkové oceli
 • Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
 • Nástrojové oceli
 • Grafitické litiny
 • Neželezné kovy a jejich slitiny

KOROZE KOVŮ A SLITIN

slitin proti koroznímu napadení v různých prostředích. Naučíte se, čím efektivně chránit kovy a jejich slitiny před nežádoucí degradací.

 • Kovy a jejich rozdělení podle korozní odolnosti
 • Typy korozního napadení
 • Elektrochemické vlastnosti kovů
 • Korozní prostředí – atmosféra, roztoky, půda
 • Protikorozní ochrana
 • Charakterizace typu korozního napadení
 • Metody hodnocení korozní odolnosti
 • Ponorové zkoušky
 • Elektrochemické metody hodnocení korozní odolnosti – potenciodynamické zkoušky a elektrochemická impedanční spektroskopie
 • Porušení součástí v důsledku korozního napadení

ZÁKLADY CHEMIE

Na kurzu Základy chemie si zopakujte základní fyzikálně-chemické veličiny a chemické reakce. Pochopíte souvislosti u zdánlivě složitých chemických mechanismů.

 • Základní veličiny
 • Atom a orbitaly
 • Názvosloví chemických sloučenin
 • Čisté látky
 • Kovy a slitiny
 • Nekovové prvky
 • Rovnice a jejich vyčíslování
 • Kyseliny, zásady a soli
 • Reakce – typy a průběh reakcí
 • Aktivační energie
 • Uhlovodíky – typy vazeb
 • Polymerní látky
 • Sloučeniny uhlíku, vodíku, kyslíku
 • Organické dusíkaté sloučeniny

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Dozvíte se o různých typech proudění tekutin. Porozumíte charakteristikám čerpadel i potrubí. Získáte dovednosti nutné pro výpočet prostupu tepla i hmoty. Seznámíte se se základními i pokročilými druhy chemických metod.

 • Struktura toku
 • Potrubí a čerpání kapalin
 • Usazování a tok vrstvou
 • Vedení tepla
 • Proudění, sálání
 • Přechod tepla
 • Výměníky tepla a odparky
 • Přenos hmoty
 • Absorpce a adsorpce
 • Destilace a destilace vodní parou
 • Rovnovážná rektifikace
 • Extrakce kapalinová i z pevné látky
 • Úprava vzduchu a sušení

TOXICITA PRVKŮ A ANORGANICKÝCH LÁTEK

V kurzu získáte informace o toxicitě prvků a jejich sloučenin, účincích na lidský organismus a složky životního prostředí. Budou vám představeny používané metody na hodnocení toxicity a ekotoxicity. Součástí kurzu je uvedení přehledu legislativy vymezující zacházení s chemickými látkami.

 • Pojem toxikologie a toxicity v širším kontextu přírodních věd, současné pojetí a historie
 • Toxická látka a toxicita; toxikologické indexy; toxické účinky
 • Expozice; dávka a účinek; interakce mezi toxickými látkami
 • Faktory ovlivňující toxický účinek; chemické, fyzikální a biologické faktory
 • Toxokinetika a interakce toxické látky s organismem; biotransformace
 • Orgánová toxicita – neurotoxické, nefrotoxické, hematotoxické, kardiotoxické, pulmotoxické, dermatotoxické látky
 • Toxikologie látek s pozdním účinkem, mutageny, karcinogeny; reprodukční a vývojová toxicita
 • Hodnocení toxicity – testy toxicity; testy ekotoxicity
 • Toxicita alkalických kovů a kovů alkalických zemin a jejich sloučenin
 • Toxicita kovových prvků a jejich sloučenin
 • Toxicita vysoce toxických prvků a jejich sloučenin
 • Transport a distribuce toxických prvků ve složkách životního prostředí
 • Znečištění vod, půd a ovzduší toxickými sloučeninami
 • Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce
 • Informační systémy a zdroje v toxikologii; přehled terapie otrav a antidota
 • REACH - chemická politika Evropské unie, registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek

PRAKTICKÉ SEMINÁŘE

V praktických seminářích vás seznámíme s moderními způsoby hodnocení struktury a vlastností materiálů a povrchových úprav. Umožníme vám laboratorní praxi s nejmodernějšími přístroji a laboratorním vybavením.

A

Základní laboratorní techniky
Analytické metody v anorganické chemii

B

Materiálografie
Světelná a elektronová mikroskopie

C

Mechanické vlastnosti kovů a jejich slitin
Hodnocení povrchových úprav

D

Hodnocení korozní odolnosti
Charakterizace typu korozního napadení

VĚDA A VÝZKUM

Kromě spolupráce s průmyslem a výzkumnými institucemi se samozřejmě zabýváme také vlastním výzkumem. Díky kombinaci špičkového vybavení a naší vlastní vědecké práce můžeme neustále rozšiřovat nabídku služeb.

Zároveň také pravidelně spolupracujeme se studenty na bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Podívejte se na přehled všech volných témat a staňte se součástí našeho výzkumného týmu.

Seznamte se s oblastmi výzkumu v Laboratoři kovů a koroze:

 • Pokročilé hořčíkové slitiny
 • Biodegradabilní hořčíkové materiály
 • Biomateriály na bázi práškového hořčíku
 • Modifikace povrchu a povlaky
 • In-vitro degradace hořčíkových materiálů
 • Elektrochemické charakteristiky

 

VÝZKUMNÝ TÝM

Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 458

Ing. PAVEL DOLEŽAL, Ph. D.

Ing. PAVEL DOLEŽAL, Ph. D.

výzkumný pracovník
(senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 469
GSM +420 776 204 220

Ing. LEOŠ DOSKOČIL, Ph.D.

Ing. LEOŠ DOSKOČIL, Ph.D.

výzkumný pracovník
(junior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 488

Ing. STANISLAVA FINTOVÁ, Ph.D.

Ing. STANISLAVA FINTOVÁ, Ph.D.

technik
(technician)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 469

 

Další pracovníci / Other coworkers

Ing. MATĚJ BŘEZINA

Ing. MATĚJ BŘEZINA

Ph.D. student

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 469
Ing. Martin Buchtík

Ing. Martin Buchtík

technik
(technician)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 469

ING. MICHAELA KRYSTÝNOVÁ

ING. MICHAELA KRYSTÝNOVÁ

Ph.D. student

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přístrojové vybavení

Využijte pro svůj výzkum či vývoj špičkové vybavení Laboratoře kovů a koroze. Díky silnému zázemí Fakulty chemické VUT v Brně vám můžeme nabídnout zařízení pro řadu oborů od materiálografie po výzkum koroze.

 • ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

  Elektronové mikroskopy mají díky elektromagnetickým čočkám a elektronům mnohem lepší rozlišovací schopnosti než běžné světelné.

  ZEISS EVO LS 10

  • Wolframové vlákno
  • SE, BSE a EPSE detektor
  • EDS analyzátor
  • Rozlišení 3 nm (15 kV)
  • Zvětšení 25 až 30 000krát
  • Urychlovací napětí 3 kV až 30 kV
  • X-Y 100×100 mm, WD 1 až 35 mm
  • Enviromentální mód
  • Teplota -30 až +50 °C, vlhkost 0 až 100 %
  • Korelativní mikroskopie

  JEOL JSM-7600F

  • Schottkyho katoda
  • SE, in-lens SE a BSE detektor
  • EDS, WDS a EBSD analýza
  • Rozlišení 1 nm (15 kV)
  • Zvětšení 25 až 1 000 000krát
  • Urychlovací napětí 100 V až 30 kV
  • X-Y 140×80 mm, WD 1,5 až 25 mm.
 • SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE

  Axio Observer Z1MAxio Observer Z1M

  Objektiv 5krát až 100krát
  Zvětšení 50 až 2 500krát
  Odražené a procházející světlo
  Automatické fokusování
  Světlé a tmavé pole
  Polarizované světlo
  Korelativní mikroskopie

   


   

  AMH43 Series LM 248ATAMH43 Series, LM 248AT

  Indentor Vickers, Knoop
  Zatížení 5 až 2000 g
  Objektiv 10krát až 100krát
  Automatické měření mikro a tvrdosti
  Panoptický obraz
  Obrazová analýza
  Mapy tvrdosti

 • KOROZE A ELEKTROCHEMIE

  LIEBISCH SKB 400 A TRLIEBISCH SKB 400 A-TR

  Cyklická a automatická příprava prostředí
  Neutrální solná mlha
  Kondenzační atmosféra čistých vodních par
  Tvorba individuálních podmínek
  Objem korozní komory 400 l
  Vnitřní rozměry X-Y  920×590 mm
  Teplota až 50 °C, vlhkost až 100 %

   

   

   


   

   

   

  Bio Logic VSP 300Bio-Logic VSP-300

  Hodnocení elektrochemických charakteristik
  Polarizační křivky Ecorr, icorr
  Elektrochemická impedanční spektroskopie Rp
  Rozsah proudů 1 A až 10 nA, 1 µA až 1 pA
  Rozsah frekvencí 10 µHz až 7 MHz
  Přesnost měření 1 µV, 760 fA, 76 aA
  Variabilita teplot a prostředí měření

 • MATERIÁLOGRAFIE

  Discotom 6Discotom-6

  Automatické a manuální řezání 
  Automatická redukce rychlosti řezání 
  Průměr kotouče 250 mm, tl. 1,5 mm 
  Velikost stolku X-Y 225×400 mm

   

   


   

   

  Secotom 50Secotom-50

  Automatické řezání s redukcí rychlosti
  Otáčky 300 až 5 000 ot/min.
  Průměr kotouče 200 mm, tl. 0,8 mm
  Velikost stolku X-Y 185×260

   

   


   

   

  CitoPress 10CitoPress-10

  Automatické lisování vzorků 
  Průměr vzorku 30 a 50 mm 
  Tlak lisování 50 až 350 bar 
  Teplota lisování 80 až 180 °C

   

   


   

   

  Tegramin 25Tegramin-25

  Automatické broušení/leštění vzorků
  Průměr kotouče 250 mm
  Přítlačná síla 5 až 50 N/vzorek
  Otáčky 40 až 600 ot/min.

   


   

   

  LectroPol 5 LectroPol-5

  Automatické leštění/leptání vzorků 
  Skenovací funkce parametrů 
  Výstupní napětí 3 kV až 30 kV 
  Teplota -70 až +200 °C

   


   

   

  JEOL IB 19500JEOL IB-19500

  Iontové leštění vzorků
  Velikost vzorku 11×10×2 mm
  Průměr iontového svazku 500 μm
  Rychlost odprašování 500 μm/h

   

   

A mnoho dalšího „drobného" vybavení.

Kontaktní osoba

Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 458

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314