ANORGANICKÉ MATERIÁLY

ico anorganicke materialyAnorganické materiály

 

pece

Anorganické nekovové materiály jsou co do objemu největší skupinou člověkem produkovaných materiálů; typickým zástupcem je např. portlandský cement s roční světovou produkcí asi 3,5 miliardy tun. Zahrnují především stavební materiály, tj. beton, pojiva, keramiku, sklo, dále žárovzdorné materiály pro průmyslové vysokoteplotní agregáty, funkční keramické materiály pro elektrotechniku od izolačních po supravodivé, magnetické, atd. Laboratoř anorganických materiálů se zaměřuje na výzkum a vývoj vybraných druhů anorganických materiálů ve spolupráci s více než 20 firmami v oboru.

Spolupráce s průmyslem

Smluvní aplikovaný výzkum - Hospodářská spolupráce

Jedním z osvědčených a efektivních způsobů spolupráce s průmyslem je smluvní výzkum – tedy objednávka průmyslu na provedení předem odsouhlasených konkrétních experimentů a postupů a konzultací vedoucích často k odstranění problémů v technologii nebo její optimalizaci.

Aplikovaný výzkum pro inovace - Inovační vouchery, GAČR, TAČR, OP PIK a další

Delší a rozsáhlejší projekty je vhodné řešit pomocí dotačních titulů, kde naše pracoviště zpravidla figuruje jako spoluřešitel nebo dodavatel.

Spolupracujeme s desítkami českých i zahraničních společností. Podívejte se na výběr několika z nich.

Seznam spolupracujících společností

 • výrobci a zpracovatelé anorganických pojiv:
  CEMMAC a.s., Českomoravský cement a.s., Cement Hranice a.s., LB Cemix a.s., Carmeuse Czech Republic s.r.o., Vápenka Vitošov s.r.o.,
 • výrobci stavebních materiálů:
  Heluz cihlářský průmysl s.r.o., XELLA CZ s.r.o., ŽPSV a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover,
 • zpracovatelé nerostných surovin:
  Sedlecký kaolin a.s., CAB minerals, s.r.o., Kalcit s.r.o.
 • producenti anorganických druhotných surovin:
  ČEZ Energetické produkty s.r.o., Slévárna Kuřim a.s.
 • výrobci technické a inženýrské keramiky:
  EPCOS s.r.o., Pyrotek CZ s.r.o., Urdiamant s.r.o., LANIK s.r.o., Pramet Tools s.r.o., SHM s.r.o.
 • výrobci a uživatelé žáruvzdorných materiálů:
  P-D Refractories CZ a.s., Unipetrol RPA s.r.o.
 • provozovatelé anorganických technologií:
  Precheza a.s., Fosfa a.s., Vodní sklo a.s.

VĚDA A VÝZKUM

Vědecko-výzkumné aktivity v Laboratoři anorganických materiálů lze rozdělit na dvě odborné specializace, a to anorganická pojiva a keramické materiály. Do výzkumných projektů zapojujeme také studenty formou bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Výzkumné aktivity v problematice anorganických pojiv jsou zaměřeny na následující:

 • technologický vývoj, zvyšování energetické efektivity a snižování ekologické zátěže technologií výroby pojiv – portlandských, nízkoenergetických a speciálních cementů, vzdušného a hydraulického vápna a síranových pojiv,
 • zvyšování užitných parametrů materiálů na bázi anorganických pojiv – betonů (samozhutnitelných, vysokohodnotných, přepjatých, lehčených...), porobetonů, omítkovin, speciálních maltovin (podlahových stěrek, lepidel...),
 • výzkum a vývoj bezcementových pojiv – geopolymerů,
 • vývoj nové generace anorganických pojiv s vlastnostmi plastů – MDF kompozitů,
 • využívání sekundární produktů z chemických, metalurgických výrob a energetiky v přípravě anorganických pojiv a materiálů pro snížení ekologické zátěže těchto průmyslů.

Výzkumné aktivity v oblasti keramických materiálů jsou zaměřeny na následující problematiku a systémy:

 • technická a konstrukční keramika – intenzifikace výrobních procesů, úprava pálící křivky pro dosažení žádaných vlastností, procesy probíhající při vypuzování tvářecích přísad, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • elektrotechnická keramika – úprava pálící křivky pro dosažení žádaných vlastností, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • neoxidová keramika – intenzifikace výrobních procesů, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • žárovzdorné materiály (hutné, izolační, žáromonolity...) – zkoušky vlastností a odolnosti žárnin, konzultace při výběru žárovzdorného materiálu, posouzení stavu vyzdívek a analýza příčin selhání materiálu,
 • keramické suroviny – zkoušení vlastností a analýza složení keramických surovin (jíly, plastické zeminy, plniva, taviva...),
 • speciální keramické technologie – sol-gel proces, biokeramika...,
 • využití sekundární surovin v technologii keramiky.

VÝZKUMNÝ TÝM

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

odborný garant programu
(scientific advisor)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 368

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

ředitel centra
(head of the centre)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 423

Ing. Eva Bartoníčková, Ph.D.

Ing. Eva Bartoníčková, Ph.D.

vedoucí laboratoře
(head of laboratory)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 366

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

výzkumník
(senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 492

doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

výzkumník
( senior researcher)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 389

Další pracovníci / Other coworkers

PROF. DR. ING. MARTIN PALOU

PROF. DR. ING. MARTIN PALOU

výzkumník
(senior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 459

ING. JAROMÍR POŘÍZKA, PH.D.

ING. JAROMÍR POŘÍZKA, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 776 009 591

ING. PAVEL ŠILER, PH.D.

ING. PAVEL ŠILER, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 459

ING. JAN KOPLÍK, PH.D.

ING. JAN KOPLÍK, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 366

ING. JIŘÍ MÁSILKO, PH.D.

ING. JIŘÍ MÁSILKO, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 366

ING. JIŘÍ ŠVEC, PH.D.

ING. JIŘÍ ŠVEC, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 422

ING. TOMÁŠ SOLNÝ, PH.D.

ING. TOMÁŠ SOLNÝ, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. RADOSLAV NOVOTNÝ, PH.D.

ING. RADOSLAV NOVOTNÝ, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ING. VLASTIMIL BÍLEK, PH.D.

ING. VLASTIMIL BÍLEK, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 422

ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, PH.D.

ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, PH.D.

výzkumník
(junior researcher)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 366

INSTRUMENTÁLNÍ VYBAVENÍ LABORATOŘE

Laboratoř disponuje zařízením pro možnosti pokročilé strukturní, chemické, termické i fyzikálně-mechanické analýzy. Umožňuje nano-skopické pozorování všech typů pevných materiálů s eventualitou prvkové mikroanalýzy či mapování a difrakce zpětně rozptýlených elektronů. Umožňuje pozorovat chemické, fázové a hmotnostní změny materiálů během zahřívání až do 2400°C a testovat vzorky destruktivně i nedestruktivně.

Nabízí též možnosti přípravy vzorků materiálů, uchování těchto vzorků v normových podmínkách vlhkého i vodního uložení. Umožňuje i následnou modifikaci jejich povrchů pomocí leštění svazkem iontů.

 • Příprava a zpracování anorganických pojiv

  • Homogenizační a míchací zařízení
  • Elektrické komorové pece do 1800°C
  • Vakuová pec s řízenou atmosférou a analýzou plynů do 1700°C
  • Systém pro drcení, mletí a třídění materiálů
  • Mineralizace materiálů – mikrovlnná a alkalickým tavením
  • Klimatické komory
  • Twin-roll mísič
  • Jednošnekový extruder
 • Chemická analýza

  • Rentgenový fotoelektronový spektrometr
  • Rentgenový fluorescenční spektrometr
  • Rentgenový difraktometr
  • Ramanský mikroskop
  • Spalovací analyzátor C, S
  • Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plasmatem
  • Iontový chromatograf

  RENTGENOVÝ FOTOELEKTRONOVÝ SPEKTROMETR
  RENTGENOVÝ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETR - XENEMETRICS EX-6600 SSD
  RAMANSKÁ MIKROSKOPIE
  • RENTGENOVÝ FOTOELEKTRONOVÝ SPEKTROMETR
  • RENTGENOVÝ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETR - XENEMETRICS EX-6600 SSD
  • RAMANSKÁ MIKROSKOPIE
  • RENTGENOVÝ FOTOELEKTRONOVÝ SPEKTROMETR

   POPIS

   • Rentgenový fotoelektronový spektrometr s AlKα monochromatickým zdrojem
   • Možnost 2D paralelního zobrazovacího modu pro chemické mapování povrchů s rozlišením <3 μm
   • Možnost nastavení proměnné velikosti spotu již od 15 μm
   • Možnost hloubkového profilování vzorků pomocí iontového děla
   • Plně automatický manipulátor vzorku umožňující pohyb v pěti osách
   • Automatický kompenzátor náboje

   VYUŽITÍ

   • Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza horních 10 nm povrchu materiálu
   • Vysoká citlivost umožňující stanovit všechny prvky (kromě H a He) o koncentracích > 0,1 at. %
   • Stanovení chemického i elektronového stavu každého prvku
   • Stanovení empirických vzorců čistých látek
   • Možnost detekce kontaminace povrchu
   • Destruktivní prvkové profilování vzorků do hloubky několik stovek nanometrů při využití iontového odprašování
   • Nedestruktivní prvkový profil do hloubky 10 nm
   • Obory využívající XPS: silikátová chemie, keramika, koroze, elektronika, metalurgie, biotechnologie, katalýza, technologie polymerů, geologie

   ROK INSTALACE

   • 2012
  • RENTGENOVÝ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETR - XENEMETRICS EX-6600 SSD

   POPIS

   • Energodisperzní rentgenový spektrometr
   • Sekundární polarizační filtry
   • Sekundární terčíky pro citlivější analýzu
   • SDD detektor s rozlišením 136 eV na 5,9 keV
   • Bezstandardní analýza (FP)

   VYUŽITÍ

   • Prvková kvalitativní a kvantitativní analýza v rozsahu F až U
   • Analýza pevných látek, prášků, gelů i kapalin
   • Citlivost měření je v řádu jednotek ppm

   ROK INSTALACE

   • 2010
  • RAMANSKÁ MIKROSKOPIE

   POPIS

   • Jedná se o unikátní multifunkční mikroskop s velmi širokými možnostmi, sloužící k pozorování struktury materiálů (jak kapalných, tak pevných) a tvorbě jejich chemických map. Díky samostatnému kanálu s optimalizovaným detektorem je možnost snímání a tvorby map povrchů ve 2D a 3D zobrazení pomocí Laserové konfokální reflexní mikroskopie.
   • Mikroskop nabízí velmi vysoké prostorové rozlišení (200 nm laterární a 500 nm v ose Z) i spektrální, vzhledem k zabudované Echelle mřížce. Jsme schopni měřit nejen Ramanský roptyl, ale i luminiscenci v plně konfokálním režimu. Laserovou konfokální reflexní mikroskopií jsme schopni rychle získat 3D obrázek povrchu a následně korelovat s 3D obrázky naměřených Ramanských či luminiscenčních spekter a tvořit zmíněné chemické mapy.
   • Systém je opatřený taktéž mikroskopickým zahřívacím stolkem Linkam pro ohřev od pokojové teploty do 1500 °C pro pozorování struktury materiálů při teplotní zátěži

   STĚŽEJNÍ PARAMETRY

   • 3D Ramanova i luminiscenční mikroskopie + Simultánní záznam 3D laserová mikroskopie.
   • Unikátní prostorové rozlišení lepší jak 200 nm v ose x, y a 500 nm v ose z.
   • Rychlý optický sken map až do 4000 × 4000 bodů.
   • Mechanické skenování velkých vzorků.
   • Pozorování struktury při teplotní zátěži do 1500 °C.

   PŘÍSTROJ

   • Nanofinder S, společnost Solar TII

   VYUŽITÍ

   • Pozorování kapalných i pevných vzorků
   • Chemická analýza
   • Identifikace plynných produktů termického rozkladu organických i anorganických látek

   VÝČET PRŮMYSLOVÝCH OBORŮ, KAM JE ZPRAVIDLA NABÍDKA SMĚROVÁNA

   • Průmyslová výroba i výzkum anorganických i organických materiálů.

   Kontakty na dojednání spolupráce

   • ING. EVA BARTONÍČKOVÁ, PH.D.
   • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 54114 9366
  • RENTGENOVÝ FOTOELEKTRONOVÝ SPEKTROMETR
  • RENTGENOVÝ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETR - XENEMETRICS EX-6600 SSD
  • RAMANSKÁ MIKROSKOPIE

 • Strukturní analýza

  • FEG rastrovací elektronový mikroskop s WDS, EDS, EBSD
  • Environmentální rastrovací elektronový mikroskop s EDS
  • Invertovaný světelný mikroskop
  • Stereomikroskop

  INVERTOVANÝ SVĚTELNÝ MIKROSKOP - ZEISS AXIO OBSERVER
  • INVERTOVANÝ SVĚTELNÝ MIKROSKOP - ZEISS AXIO OBSERVER
  • INVERTOVANÝ SVĚTELNÝ MIKROSKOP - ZEISS AXIO OBSERVER

   POPIS

   • Invertovaný světelný mikroskop pro pozorování v odraženém a procházejícím světle
   • Planapochromatické objektivy 5x – 100x vč. imerzního objektivu
   • Plně automatický systém stolku a optiky
   • Modul pro korelativní mikroskopii (propojení se SEM)

   VYUŽITÍ

   • Pozorování pevných vzorků, prášků a kapalin v odraženém i procházejícím světle
   • Zvětšení 50x – 2500x
   • Umožňuje nasnímání vzorku a následné plně automatické nasnímání stejných míst v elektronovém mikroskopu

   ROK INSTALACE

   • 2011
  • INVERTOVANÝ SVĚTELNÝ MIKROSKOP - ZEISS AXIO OBSERVER

 • Termická analýza

  • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC
  • TG-DTA-EGA (FTIR/MS)
  • žárový mikroskop
  • Isotermický kalorimetr

  TDA/TMA/TGA/DTA/DSC - SETARAM SETSYS EVO 24
  SIMULTÁNNÍ TERMOGRAVIMETRKÁ, DIFERENČNÍ TERMICKÁ A EFLUENČNÍ PLYNOVÁ ANALÝZA TG-DTA-EGA - TA INSTRUMENTS Q600 + THERMO NICOLET IS10
  • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC - SETARAM SETSYS EVO 24
  • SIMULTÁNNÍ TERMOGRAVIMETRKÁ, DIFERENČNÍ TERMICKÁ A EFLUENČNÍ PLYNOVÁ ANALÝZA TG-DTA-EGA - TA INSTRUMENTS Q600 + THERMO NICOLET IS10
  • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC - SETARAM SETSYS EVO 24

   POPIS

   • Modul - vysokoteplotní dilatometr
   • Modul - termomechanická analýza
   • Modul - diferenční termická analýzaM
   • Modul - termogravimetrická analýza
   • Modul - diferenční skenovací kalorimetrie
   • Měření až do teploty 2 400 °C
   • Možnost řízené atmosféry a vlhkosti

   VYUŽITÍ

   • Studium chemických, fázových, objemových a mechanických změn materiálů do teploty 2 400 °C.

   ROK INSTALACE

   • 2010
  • SIMULTÁNNÍ TERMOGRAVIMETRKÁ, DIFERENČNÍ TERMICKÁ A EFLUENČNÍ PLYNOVÁ ANALÝZA TG-DTA-EGA - TA INSTRUMENTS Q600 + THERMO NICOLET IS10

   POPIS

   • Měření až do teploty 1500 °C rychlostí 0,1 – 100 °C/min
   • Max. navážka vzorku 200 mg
   • Měření pod různými atmosférami (vzduch, argon, kyslík)
   • Měření uvolněných plynů během analýzy pomocí FT-IR spektrometru

   VYUŽITÍ

   • Studium chemických, fázových a hmotnostních změn materiálů během zahřívání až do 1 500 °C
   • Identifikace uvolněných plynů během zahřívání

   ROK INSTALACE

   • 2008
  • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC - SETARAM SETSYS EVO 24
  • SIMULTÁNNÍ TERMOGRAVIMETRKÁ, DIFERENČNÍ TERMICKÁ A EFLUENČNÍ PLYNOVÁ ANALÝZA TG-DTA-EGA - TA INSTRUMENTS Q600 + THERMO NICOLET IS10

 • Fyzikální a mechanická analýza

  • Hydraulický lis pro mechanické zkoušky (3000 kN)
  • Trhací stroj (200 kN)
  • Instrumentované rázové kladivo (50 J)
  • Laserový analyzátor velikosti částic
  • Dynamická rozptyl světla (DLS)
  • Rotační reometr
  • Laserový dilatometr
  • Rtuťový porozimetr
  • BET

  HYDRAULICKÝ LIS PRO MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ - BETONSYSTEM DESTTEST 3310
  LASEROVÝ ANALYZÁTOR VELIKOSTI ČÁSTIC - SYMPATEC HELOS KR
  FOTONOVÁ CROSS-KORELAČNÍ SPEKTROSKOPIE - SYMPATEC NANOPHOX
  • HYDRAULICKÝ LIS PRO MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ - BETONSYSTEM DESTTEST 3310
  • LASEROVÝ ANALYZÁTOR VELIKOSTI ČÁSTIC - SYMPATEC HELOS KR
  • FOTONOVÁ CROSS-KORELAČNÍ SPEKTROSKOPIE - SYMPATEC NANOPHOX
  • HYDRAULICKÝ LIS PRO MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ - BETONSYSTEM DESTTEST 3310

   POPIS

   • Modul pro pevnost v tlaku a tahu za ohybu vzorků 20×20×100, 40×40×160 a 100×100×700 mm.
   • Max. tlaková síla 300 kN (cementové pasty) a 3000 kN (betonové výrobky).
   • Max. ohybová síla 10 (cementové pasty) a 100 kN.
   • Modul pro stanovení modulu pružnosti.

   VYUŽITÍ

   • Stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu cementových, betonových a jiných materiálů
   • Stanovení modulu pružnosti a deformace

   ROK INSTALACE

   • 2010
  • LASEROVÝ ANALYZÁTOR VELIKOSTI ČÁSTIC - SYMPATEC HELOS KR

   POPIS

   • Měření velikosti částic práškových vzorků pomocí laserové difrakce.
   • Dispergace vzorku suchým i mokrým způsobem.
   • Měření na třech objektivech s různými rozlišovacími možnostmi pro přesnější prezentaci výsledků.
   • Přehledný a variabilní software pro vyhodnocení výsledků.
   • Krátká doba měření.
   • Možnost využití organických či jiných rozpouštědel při měření morkým způsobem.

   VYUŽITÍ

   • Měření velikosti částic práškových vzorků v rozmezí od 0,1 do 1 850 µm.
   • Možnost měření a srovnání výsledků suchého a mokrého způsobu měření.
   • Široké možnosti prezentace výsledků podle přání zákazníka (diferenciální a integrální distribuční funkce, D50, zastoupení částic v libovolných velikostních intervalech, zbytek na „sítech“, …

   ROK INSTALACE

   • 2011
  • FOTONOVÁ CROSS-KORELAČNÍ SPEKTROSKOPIE - SYMPATEC NANOPHOX

   POPIS

   • Fotonový analyzátor velikosti částic pomocí křížové korelace dvou laserových paprsků
   • Vhodný pro měření velikosti částic koloidních vzorků v rozmezí 1 nm až 1 µm
   • Není zapotřebí vzorek před měřením ředit
   • Minimální objem vzorku 1 ml

   VYUŽITÍ

   • Měření velikosti částic již od 1 nm.
   • Měření stability koloidních, emulzních a suspenzních systémů.

   ROK INSTALACE

   • 2011
  • HYDRAULICKÝ LIS PRO MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ - BETONSYSTEM DESTTEST 3310
  • LASEROVÝ ANALYZÁTOR VELIKOSTI ČÁSTIC - SYMPATEC HELOS KR
  • FOTONOVÁ CROSS-KORELAČNÍ SPEKTROSKOPIE - SYMPATEC NANOPHOX

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

ředitel centra
(head of the centre)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 423

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314