Anorganické materiály

Anorganické materiály

anorganicke materialyAnorganické materiály

Anorganické nekovové materiály jsou co do objemu největší skupinou člověkem produkovaných materiálů; typickým zástupcem je např. portlandský cement s roční světovou produkcí asi 3,5 miliardy tun. Zahrnují především stavební materiály, tj. beton, pojiva, keramiku, sklo, dále žárovzdorné materiály pro průmyslové vysokoteplotní agregáty, funkční keramické materiály pro elektrotechniku od izolačních po supravodivé, magnetické, atd. Laboratoř anorganických materiálů se zaměřuje na výzkum a vývoj vybraných druhů anorganických materiálů ve spolupráci s více než 20 firmami v oboru...

zobrazit více

Kovy a koroze

ico kovy koroze novyKovy a koroze

Získejte náskok před konkurencí díky spolupráci s akademiky a vědci. Jsme jednou z mála českých univerzitních EN ISO 9001:2008 certifikovaných laboratoří poskytujících analýzy nejen kovových materiálů, vývoj ochranných povlaků a zjišťování příčin a průběhu koroze. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům i výzkumným institucím nalézat odpovědi na jejich otázky.... 

zobrazit více


Pokročilé organické materiály a biomateriály

Biokoloidy

biokoloidyBiokoloidy

Laboratoř biokoloidů se věnuje základnímu i aplikovanému fyzikálně-chemickému výzkumu s důrazem na koloidy, zejména disperze a hydrogely, přírodního i syntetického původu. Partnerům poskytuje fyzikálně-chemickou podporu jejich výzkumu nebo materiálovému vývoji. Má špičkové vybavení pro fluorescenční spektroskopii, termickou analýzu a kalorimetrii, charakterizaci kapalných a měkkých tuhých koloidů včetně jejich tokových vlastností nebo pro studium difúze. Aplikace zahrnují oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, bytové a spotřební chemie, nanotechnologie, péče o půdu i o životní prostředí nebo zemědělství... 

zobrazit více

Biotechnologie a biomateriály

biotechnologie biomaterialyBiotechnologie a biomateriály

Život a živé organismy jsou fascinující z mnoha důvodů. V naší laboratoři se věnujeme zejména výzkumu těch nejmenších tvorů – mikroorganismů a jejich mimořádných schopností. Tyto mikroskopické jednobuněčné organismy mohou fungovat jako dokonalé chemické továrny schopné celé řady unikátních procesů. Každá jedna buňka umí vyrobit široké spektrum různých typů chemických látek a biomateriálů, které potřebuje pro své přežití a za určitých okolností je může i hromadit... 

zobrazit více

Organická elektronika a fotonika

organicka elektronika fotonikaOrganická elektronika a fotonika

Laboratoř se zabývá aplikovaným a základním výzkumem v oblasti pokročilých organických materiálů v elektronice a fotonice. Nabízíme expertýzy v oblasti organické syntézy funkčních materiálů, charakterizace a studia elektronových, optických, elektrických a optoelektrických vlastností a návrhu, konstrukce a charakterizace součástek a zařízení pro organickou elektroniku, senzoriku a fotoniku.... 

zobrazit více

Bioplasty

bioplastyBioplasty

Bioplasty – jeden z velmi rychle se rozvíjejících segmentů aktuálního trhu. Vede k tomu snaha o náhradu ropných plastů za materiály vyrobené z obnovitelných zdrojů. A co teprve přímo z odpadu. Přidejme k tomu podstatnou vlastnost – kompostovatelnost. Vzniká tak plast budoucnosti, který nebude přispívat k ničení životního prostředí jak v mořích, tak na kontinentech. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům tyto materiály vyvíjet a testovat... 

zobrazit více

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314