Laboratoř biokoloidů - nabízená témata disertací

 Témata disertací na rok 2018/19

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Studijní program: Fyzikální chemie/Physical Chemistry

Přihlášky, web: http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/doktorske-studium.html, http://www.materials-research.cz/cs/

 

Kontakt: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mikro- a nanoreologie hydrokoloidů

Rozvoj speciálních reologických technik pro studium malých objemů hydrokoloidů, zejména hydrogelů. Aplikace na studium vnitřní struktury hydrogelů.

 

Hydrogely s řízenou vnitřní mikro- a nanostrukturou

Příprava hydrogelů obsahujících vhodné prvky formující jejich vnitřní strukturu na mikroskopické úrovni. Studium mechanických a transportních (difúze, uvolňování molekul z hydrogelu) vlastností těchto materiálů. Posouzení jejich využití jako modelů biologického prostředí a v medicínských aplikacích.

 

Nerovnovážná termodynamika a chemická kinetika

Studium omezení kladené nerovnovážnou termodynamikou na kinetiku chemických reakcí a reakcí spojených s difúzí v definovaných materiálových modelech.

 

Charakterizace přírodní organické hmoty termoanalytickými metodami

DSC, TG a mikrokalorimetrie – typologie termoanalytických křivek, stabilita a hydratační schopnosti přírodní organické hmoty.

 

Kontakt: prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hydratace biokoloidů

Náplní práce bude podrobné studium hydratace vybraných biokoloidů (např. chitosan, kyselina hyaluronová, huminové látky) různými metodami vybranými na základě literární rešerše studenta. Součástí bude  studium jevů souvisejících s interakcí biokoloidů s vodou a vodnými roztoky (rozpouštění, disociace).

 

                       

Kontakty

Mgr. Martin Bartoš

obchodní manažer centra
(business Manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314