• LABORATOŘE
  • LABORATOŘE
  • LABORATOŘE
  • LABORATOŘE

JSME ŠPIČKOVÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM ZAMĚŘENÉ NA

Anorganické materiály

Pokročilé organické materiály a biomateriály

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Centrum je zaměřené zejména na aplikovaný výzkum ve dvou výzkumných oblastech – anorganických materiálů a pokročilých organických materiálů a biomateriálů – s důrazem na jejich chemickou stránku. Centrum rozvíjí i vlastní základní výzkum, který slouží jako inspirační pramen pro potenciální aplikace.

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně bylo vybudováno v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace, prioritní osy 2. V období 04/2010 až 12/2013 bylo celkově investováno více než 200 mil. CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra.


VÝZKUMNÝ TÝM

VÝZKUMNÝ TÝM

Výzkumný tým je složen z profesionálů v oboru. Spolupracujeme s řadou významých institucí v oboru.

Spolupráce

Nabízíme kvalitní instrumentální a vědomostní základnu pro chemický, fyzikálně-chemický a fyzikální materiálový výzkum. Naše pojetí materiálů je široké – od tradičního, makroskopického chápání (třeba stavební či kovové materiály, bioplasty) přes disperze, koloidní materiály, tenké vrstvy nebo elektronické prvky po biologicky aktivní látky a jejich nosiče.
...více

Aktuality

VÝZKUMNÝ pracovník JUNIOR - DTU Lyngby, Dánsko

VÝZKUMNÝ pracovník JUNIOR - DTU Lyngby, Dánsko

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Výzkumný pracovník junior (pro projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) na částečný úvazek pro Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

Kontakty

Ing. et Ing. Pavel Indruch, MBA

manažer centra
(manager)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 446

Mgr. Lucie Hrbková

finanční manažerka
(financial Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 482

Mgr. Zuzana Burešová

projektová manažerka
(project Manager )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 814

Dagmar Terichová

kancelář
(office)


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 813

Marta Horáčková, DiS.

personalistka
(HR Specialist )


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
TEL +420 541 149 314